Quyền lợi

Tiêu chí xét hạng

Quý khách tham gia chương trình "Khách hàng thân thiết" sẽ được xét Hạng hội viên là: Bạc, Vàng, Bạch kim hoặc Kim cương dựa trên điểm xét hạng của 06 tháng gần nhất.
Riêng khách hàng có thời gian sử dụng dịch vụ từ 15 năm trở lên sẽ được nâng hạng Kim cương, hiệu lực trọn đời.

Hạng Bạc

Dưới 200 điểm

Hạng Vàng

Từ 200 đến dưới 500 điểm

Hạng Bạch kim

Từ 500 đến dưới 800 điểm

Hạng Kim cương

Từ 800 điểm trở lên

  • Điểm xét hạng

  • Chu kỳ xét hạng

Điểm xét hạng

Quy định về Điểm xét hạng

 - Điểm xét hạng được tính dựa trên giá trị hóa đơn Internet, Truyền hình đã thanh toán hoàn tất trong 06 tháng gần nhất với quy đổi: 10.000 VNĐ (trước VAT) = 1 điểm.
+Khách hàng trả sau: Điểm được tính theo giá trị hóa đơn đã thanh toán hoàn tất, trước VAT.
+Khách hàng trả trước: Điểm được tính theo giá trị khấu trừ thực tế hàng tháng, trước VAT.
 - Khách hàng được tích lũy gộp điểm từ tất cả các hợp đồng sở hữu trùng khớp 3 thông tin: Tên chủ sở hữu, CMT/CCCD/Hộ chiếu và số điện thoại chính chủ.

Chu kỳ xét hạng

Chu kỳ xét hạng

 - Thời điểm xét hạng: Ngày 10 hàng tháng.
 - Khách hàng sẽ được nâng hạng ngay khi đủ điểm tại thời điểm xét hạng.
 - Hạng hội viên có hiệu lực 06 tháng liên tục kể từ ngày nâng hạng và khách hàng sẽ được duy trì hạng trong suốt thời gian này.
 - FPT Telecom không áp dụng chính sách chuyển nhượng hạng hội viên.

* Các thông tin, chính sách của chương trình có thể được thay đổi tùy từng thời điểm. Quý khách hàng tham khảo thông tin mới nhất được cập nhật tại website https://khachhangthanthiet.fpt.vn trên ứng dụng Hi FPT.