Quyền lợi

Tiêu chí xét hạng

Quý khách tham gia chương trình Khách hàng thân thiết sẽ được xét Hạng hội viên là: Bạc, Vàng, Bạch kim hoặc Kim cương dựa trên điểm xét hạng đã tích lũy. Riêng khách hàng của FPT Telecom có thời gian sử dụng dịch vụ từ 15 năm trở lên sẽ được nâng hạng Kim cương, có hiệu lực trọn đời.

Hạng Bạc

Dưới 4.000 điểm

Hạng Vàng

Từ 4.000 đến 9.999 điểm

Hạng Bạch kim

Từ 10.000 đến 15.999 điểm

Hạng Kim cương

Từ 16.000 điểm trở lên

  • Điểm xét hạng

  • Chu kỳ xét hạng

Điểm xét hạng

Điểm xét hạng được tích lũy dựa trên hóa đơn thanh toán hoàn tất tại FPT Telecom và các công ty thành viên trong hệ thống Khách hàng thân thiết FPT:
Đối với FPT Telecom:

 - Điểm xét hạng được tích lũy dựa trên giá trị hóa đơn Internet, Truyền hình, Camera của FPT Telecom đã thanh toán hoàn tất trong 12 tháng liền trước tháng tham gia.

 - Với dịch vụ Internet, Truyền hình, Camera (bao gồm Internet, Truyền hình):

+Gói cước 1 tháng: Điểm xét hạng được tích lũy theo giá trị hóa đơn đã thanh toán hoàn tất, trước VAT.
+Gói cước có thời gian sử dụng > 1 tháng: Điểm xét hạng được tích lũy theo giá trị thực tế sử dụng hàng tháng, trước VAT.
 - Với dịch vụ Camera (không bao gồm Internet, Truyền hình): Điểm xét hạng được tích lũy theo giá trị hóa đơn đã thanh toán hoàn tất, trước VAT.
 - Hệ số quy đổi: 1.000 VNĐ (trước VAT) = 1 điểm.
Đối với Sendo Farm:

 - Điểm xét hạng được tích lũy theo giá trị hóa đơn mua sắm hàng hóa tại Sendo Farm tính từ thời điểm tham gia.

 -  Hệ số quy đổi: 1.000 VNĐ (sau VAT) = 1 điểm.

Chu kỳ xét hạng

 - Thời điểm xét hạng: Hàng ngày. Khách hàng sẽ được nâng hạng ngay khi đủ điểm tại thời điểm xét hạng.
 - Hạng hội viên có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày nâng hạng và khách hàng sẽ được duy trì hạng trong suốt thời gian này.
 - Riêng khách hàng của FPT Telecom có thời gian sử dụng dịch vụ từ 15 năm trở lên sẽ được nâng hạng Kim cương, có hiệu lực trọn đời.
 - Chương trình Khách hàng thân thiết không áp dụng chính sách chuyển nhượng hạng hội viên.

* Các thông tin, chính sách của chương trình có thể được thay đổi tùy từng thời điểm. Quý khách hàng tham khảo thông tin mới nhất được cập nhật tại website https://khachhangthanthiet.fpt.vn hoặc trên ứng dụng Hi FPT.