Tích điểm

Khi thanh toán hóa đơn dịch vụ

Điểm FGold được tích lũy mỗi khi khách hàng thanh toán hoàn tất hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ tại FPT Telecom và các công ty thành viên khác trong hệ thống:

1.000 VNĐ (trước VAT) = 1 FGold
Nâng cấp và khôi phục dịch vụ
Giới thiệu bạn bè
Quy định về điểm FGold
  • Quy định về tích điểm FGold

  • Quy định về điểm FGold

Quy định về tích điểm FGold

Điểm FGold được tích lũy dựa trên giá trị hóa đơn thanh toán hoàn tất tại FPT Telecom và các công ty thành viên trong hệ thống Khách hàng thân thiết FPT kể từ thời điểm tham gia chương trình.
Đối với FPT Telecom:

 - Điểm FGold được tích lũy dựa trên giá trị hóa đơn Internet, Truyền hình, Camera của FPT Telecom đã thanh toán hoàn tất.

 - Với dịch vụ Internet, Truyền hình, Camera (bao gồm Internet, Truyền hình):

+Gói cước 1 tháng: Điểm được tích lũy theo giá trị hóa đơn đã thanh toán hoàn tất.
+Gói cước có thời gian sử dụng > 1 tháng: Điểm được tích lũy theo giá trị thực tế sử dụng hàng tháng.
 - Với dịch vụ Camera (không bao gồm Internet, Truyền hình): Điểm được tích lũy theo giá trị hóa đơn đã thanh toán hoàn tất.
 - Hệ số quy đổi: 1.000 VNĐ (trước VAT) = 1 điểm
Đối với Sendo Farm:

 - Điểm FGold được tích lũy theo giá trị hóa đơn mua sắm hàng hóa tại Sendo Farm tính từ thời điểm tham gia.

 - Hệ số quy đổi: 1.000 VNĐ (sau VAT) = 1 điểm.

Quy định về điểm FGold

 - Điểm FGold sử dụng để đổi các quà tặng, phiếu mua hàng hóa, dịch vụ trong chương trình Khách hàng thân thiết hoặc dùng để giảm trừ trên hóa đơn mua hàng tại ứng dụng Sendo.
 - Điểm FGold có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch tích lũy điểm. Điểm FGold sắp hết hạn sẽ được thông báo hàng tháng.
 - Điểm FGold khi sử dụng không ảnh hưởng đến điểm xét hạng hội viên.
 - Điểm FGold không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không chuyển nhượng cho khách hàng khác.